Opublikowano: piątek, 15 marzec 2024

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI
UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
DO ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa politechniczno-turystyczna z elementami biznesu

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- język angielski
- geografia

Przedmioty uzupełniające: język angielski w biznesie

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa językowo-medialna z elementami psychologii

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- historia
- język angielski

Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa medyczna z elementami ratownictwa medycznego

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia
- język angielski

Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa mundurowa: wojskowa, policyjna, pożarnicza, służb więziennych

Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- WOS

Przedmiot uzupełniający: przysposobienie mundurowe

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa socjalno-społeczna z elementami psychologii

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- biologia
- język angielski

Przedmiot uzupełniający: warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

Czytaj więcej...

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307