Opublikowano: środa, 12 kwiecień 2023

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI
UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
DO ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa politechniczna z elementami biznesu

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- język angielski

Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa językowo-medialna z elementami psychologii

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- historia
- język angielski


Języki obce:
- j. angielski,
- j. włoski

Przedmiot dodatkowy: elementy psychologii

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa medyczna z elementami ratownictwa medycznego

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia
- język angielski

Języki obce:
- j. angielski,
- j. francuski

Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa ekonomiczno-turystyczna

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
- geografia
- język angielski 

Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki

Czytaj więcej...

Opublikowano: czwartek, 11 marzec 2021

Klasa mundurowa: policyjna, pożarnicza

Przedmioty rozszerzone:
- geografia,
- WOS

Języki obce:
- angielski,
- niemiecki

Przedmiot uzupełniający: przysposobienie policyjne, pożarnicze

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa mundurowa: wojskowa, służb więziennych

Przedmioty rozszerzone:
- geografia
- WOS

Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki

Przedmiot uzupełniający: przysposobienie wojskowe

Czytaj więcej...

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

Klasa socjalno-społeczna z elementami psychologii

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- biologia
- język angielski

Języki obce:
- j. angielski,
- j. niemiecki

Przedmiot uzupełniający: warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

Czytaj więcej...

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307