Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Klasa medyczna z elementami ratownictwa medycznego

Przedmioty rozszerzone:
- biologia
- chemia
- język angielski

Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego

Klasa medyczna to oferta dla osób, które swoją przyszłość łączą z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią czy pracą w szeroko rozumianej  ochronie zdrowia. W programie nauczania rozszerzono biologię, chemię i język obcy. Uczniowie mają możliwość zdobywać wiedzę w nowoczesnych pracowniach: biologicznej, fizycznej, a także chemicznej. Ta ostatnia jest odnowiona i wyposażona w odczynniki, odpowiedni sprzęt wykorzystywany przy doświadczeniach chemicznych, a także specjalistyczne digestorium i przystosowana jest  do wykonywania zajęć laboratoryjnych.

Uczniowie klasy medycznej rozwijają swoje umiejętności, przygotowując się do olimpiad i konkursów przedmiotowych.  Corocznie startują w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Chemicznej organizowany przez Uniwersytet Jagielloński czy w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej, w których odnoszą liczne sukcesy. Startują też w Powiatowych Zawodach I Pomocy Przedmedycznej plasując się na pierwszych lokatach.

Klasa ta to doskonały wybór dla przyszłych lekarzy, farmaceutów, stomatologów, ale nie tylko. Nasi absolwenci podejmują studia na takich kierunkach, jak: ochrona środowiska, chemia, biotechnologia, biologia, mikrobiologia. technologia żywności i żywienie człowieka, rehabilitacja, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologia, weterynaria, dietetyka, logopedia, analityka medyczna, ochrona zdrowia.

W dobie starzejącego się społeczeństwa widoczny jest deficyt osób pracujących w służbie zdrowia, tak więc nauka na wszystkich kierunkach związanych z ochroną zdrowia zapewnia w przyszłości intratną i pewna pracę, pozwoli naszym absolwentom łatwo odnaleźć się na rynku pracy.

 

  

  

   

 

     

 

     

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307