Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Klasa socjalno-społeczna z elementami psychologii

Przedmioty rozszerzone:

- język polski
- biologia
- język angielski

Przedmiot uzupełniający: warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

Klasa o profilu socjalnym adresowana jest do osób zainteresowanych socjologią, psychologią i pedagogiką. Daje możliwość kształcenia postaw prospołecznych, rozwiania umiejętności interpersonalnych, poznawania mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, rozwijania empatii i wrażliwości poprzez udział w akcjach  wolontariackich.

Uczniowie będą mieli możliwość zdobywać wiedzę w nowoczesnych pracowniach: biologicznej, fizycznej, a także chemicznej. Elementy psychologii przybliżą mechanizmy kierujące zachowaniem człowieka, kształtując jego relacje z otoczeniem i nie tylko. Dodatkowym atutem jest prężnie działające Szkolne Koło Caritas, współpracujące z ośrodkami społecznymi na terenie gminy, w którym uczniowie naszej szkoły mogą realizować swe pasje charytatywne i prospołeczne  oraz zdobywać praktyczne doświadczenie w pracy z osobą potrzebującą.

Nauka języka polskiego i biologii na poziomie rozszerzonym daje możliwość dobrego przygotowania się do matury z tych przedmiotów oraz podjęcia studiów na kierunkach takich jak: pedagogika, psychologia, socjologia, rehabilitacja, terapia zajęciowa, doradztwo zawodowe. Absolwenci tej klasy będą mogli również kontynuować naukę w szkołach policealnych o profilach takich, jak: masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, pracownik socjalny, trener umiejętności społecznych.

Sektor socjalny jest obecnie jednym z najbardziej chłonnych i dynamicznie rozwijających się rynków pracy, więc podęcie nauki w tej klasie daje szerokie możliwości i perspektywy dla jej absolwentów.

    

 

           

   

 

 

 

     

 

   

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307