Początek projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo"

Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

Czytaj więcej...

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307