Spotkanie uczniów z policjantem

Opublikowano: poniedziałek, 06 grudzień 2021 Joanna Kasprzyk

3 grudnia 2021 r. asp.sztab. Zbigniew Przybek z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach spotkał się z uczniami klas pierwszych. Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna osób nieletnich. Podczas zajęć poruszano wiele ważnych tematów związanych z zagrożeniami, na które mogą być narażeni młodzi ludzie, omówiono odpowiedzialność karną młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami, ponieważ świadomość odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie może ich ustrzec przed przykrymi konsekwencjami.

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów, dlatego zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań realizowanych w tym zakresie w szkole.

Agnieszka Książek

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307