Informacje o maturze 2023

Opublikowano: czwartek, 10 listopad 2022 Joanna Kasprzyk

Wszystkich maturzystów zachęcamy do zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2022102112532528

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307