Informacja o wydawaniu duplikatu świadectw

Opublikowano: niedziela, 04 czerwiec 2023 Maria Nowak

Zamieszczamy zarządzenie regulujące wydawanie duplikatu świadectw, natomiast w zakładce Informacje/ Dokumenty szkolne zamieszczony będzie wniosek do pobrania i wydrukowania.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307