Informacja o egzaminach poprawkowych

Opublikowano: wtorek, 20 czerwiec 2023 Joanna Kasprzyk

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym:

część pisemna: 22 sierpnia 2023 (wtorek) godz. 9.00

(na egzamin należy zgłosić się o 8.30)

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów kl. 1-3:

28 sierpnia 2023 (poniedziałek) godz. 8.00 - geografia, fizyka, język polski

29 sierpnia 2023 (wtorek) godz. 8.00 - historia, matematyka, język angielski

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307