Sukces maturalny!

Opublikowano: piątek, 07 lipiec 2023 Joanna Kasprzyk

W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas czwartych zdawali maturę w nowej formule 2023, która zastąpiła dotychczasową z 2015 r.

Z prawdziwą dumą i radością informujemy, że wszyscy tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu w liczbie 119, zdali egzamin maturalny i otrzymali świadectwo dojrzałości.

Gratulujemy wszystkim absolwentom i nauczycielom, którzy przygotowywali ich do matury!

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307