Przed Świętem Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: środa, 24 kwiecień 2024 Joanna Kasprzyk

24 kwietnia klasy 2b i 3d pod kierunkiem wychowawczyń: pani Jadwigi Maliny i pani Agnieszki Książek zaprezentowały uczniom klas pierwszych program artystyczny związany z powstaniem pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji. Oprócz faktów historycznych wysłuchaliśmy wierszy, pieśni i piosenek, których tematem była miłość do Ojczyzny, a na zakończenie apelu obejrzeliśmy pokaz musztry wojskowej w wykonaniu uczniów klasy wojskowej.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w naszej historii. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do odzyskania niepodległości Polski.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307