Konkurs kopernikański rozstrzygnięty

Opublikowano: środa, 29 maj 2024 Joanna Kasprzyk

Karolina Kulpa z klasy 2g została zwyciężczynią konkursu kopernikańskiego, zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 550. rocznicy urodzin patrona kalwaryjskiego liceum. Drugie miejsce w konkursie zajęła Kamila Brela z klasy 3 b, a trzecie Emilia Mamcarczyk z klasy 1 b.  Jury konkursu w składzie: prof. Jan Błachut, dr Marcin Wolak i dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz spośród dziewięciu zgłoszonych prac wybrało trzy ich zdaniem najlepsze i poprosiło autorki o ich  zaprezentowanie podczas Herbatki z Absolwentem 23 maja 2024 r.  Po wysłuchaniu wystąpień i zadaniu kilku dodatkowych pytań członkowie jury zdecydowali o ostatecznym wyniku konkursu. Zwyciężczynie zostały obdarowane dyplomami, niebagatelnymi nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, a zadowoleni z przebiegu wydarzenia członkowie Stowarzyszenia już planują kolejne tego typu przedsięwzięcia w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307