Lista lektur

Opublikowano: środa, 12 sierpień 2020 Maria Nowak Drukuj

 Wykaz lektur dla klasy PIERWSZEJ

 ZAKRES PODSTAWOWY

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Horacy – wybrane utwory;
 • Bogurodzica;
 • Lament świętokrzyski (fragmenty);
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią(fragmenty);
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; treny: IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 • Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej.

 

ZAKRES ROZSZERZONY ponadto:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • William Szekspir, Hamlet

oraz po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach wybrane przez nauczyciela

 

Wykaz lektur do klasy DRUGIEJ

ZAKRES PODSTAWOWY

 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady (w tym Romantyczność); wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
 • Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod;
 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian ; wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 • Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 • Bolesław Prus, Lalka;
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Adam Asnyk, wybór wierszy;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

 ZAKRES ROZSZERZONY ponadto:

 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honore de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)

 

oraz po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach wybrane przez nauczyciela

 

Wykaz lektur do klasy TRZECIEJ

ZAKRES PODSTAWOWY

 • wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 • Stanisław Wyspiański: Wesele;
 • Władysław S. Reymont: Chłopi. T. 1 Jesień;
 • Stefan Żeromski: Rozdziobią nas kruki, wrony...;
 • Stefan Żeromski: Przedwiośnie;
 • Witold Gombrowicz: Ferdydurke (fragmenty);
 • wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 • Tadeusz Borowski: Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat;
 • Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem;

 

  ZAKRES ROZSZERZONY ponadto:

 • Stanisław Wyspiański: Noc listopadowa;
 • Franz Kafka: Proces (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow: Mistrz i Małgorzata;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz: Szewcy;
 • Bruno Schulz: wybrane opowiadanie z tomu Sklepy cynamonowe;

oraz po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach wybrane przez nauczyciela.

 

Wykaz lektur do klasy CZWARTEJ

 

ZAKRES PODSTAWOWY

 • wybrane wiersze następujących poetów:

     Stanisław Baliński, Kazimierz Wierzyński - wybrane wiersze z okresu emigracyjnego,

     Czesław Miłosz - wybrane wiersze w tym z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty);

     Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska,

     Zbigniew Herbert - wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta;

     Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

 • Albert Camus: Dżuma;
 • George Orwell: Rok 1984;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek: Tango;
 • Marek Nowakowski: Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą "Edek" (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj: Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 • Antoni Libera: Madame;
 • Andrzej Stasiuk: Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk: Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 • Ryszard Kapuściński: Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 • powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

  ZAKRES ROZSZERZONY ponadto:

 • Tadeusz Konwicki: Mała Apokalipsa;
 • Jorge Luis Borges: wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki: Antygona w Nowym Jorku;
 • Sławomir Mrożek: wybrane opowiadania;
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosłąw Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 • wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

oraz po dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach wybrane przez nauczyciela.

 

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307