Adwokaci rozjaśniają prawo

Opublikowano: czwartek, 30 listopad 2023 Joanna Kasprzyk Drukuj

W dniu 27 listopada w ramach organizowanej przez Adwokacką Izbę Bielską II edycji akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo”, której celem jest podnoszenie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, gościliśmy w progach naszego kalwaryjskiego Liceum adwokat Ewelinę Słupską. Tematem przewodnim otwierającym cykl spotkań z uczniami były zagrożenia w Internecie w aspekcie karnym a w szczególności  cyberstalking, hejt oraz zjawisko podszywania się pod kogoś w internecie.

W ramach swojego wystąpienia pani adwokat w sposób rzeczowy i zrozumiały przekazała naszej młodzieży niezbędną wiedzę w zakresie właściwych zachowań i postaw w sieci oraz wskazała sposoby adekwatnego reagowania w sytuacji doświadczania cyberprzemocy.

mgr Lidia Łuszczkiewicz

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307