Spotkanie z doradcą zawodowym

Opublikowano: wtorek, 05 grudzień 2023 Joanna Kasprzyk Drukuj

W dniu 30 listopada uczniowie klas IV uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym panią Anną Komenderą-Hałat z wadowickiego Urzędu Pracy. Wystąpienie dotyczyło aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz sposobów planowania i rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej.

Pani Hałat zapoznała młodzież z aktualnymi danymi w zakresie deficytowych zawodów na lokalnym rynku pracy oraz wskazała możliwości poszukiwania i rozpoznawania własnych preferencji zawodowych zarówno poprzez osobisty kontakt z profesjonalnym doradcą zawodowym, jak również za pomocą wykorzystania nowych technologii, np. bezpłatnej interaktywnej bazy informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy: Mapa Karier   https://mapakarier.org/.

Uczniowie uzyskali też informację dotyczącą form wsparcia oferowanych przez lokalny Urząd Pracy dla nowych przedsiębiorców.

mgr Lidia Łuszczkiewicz

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307