Odnawialne źródła energii

Opublikowano: poniedziałek, 04 październik 2021 Maria Nowak Drukuj

Czym są OZE?


OZE ( Odnawialne źródła energii)  źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.  Do takich źródeł należą   słońce, wiatr, woda  (rzeki, pływy oraz fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz  oraz biopłyny. Do energii odnawialnej zalicza się także ciepło pozyskane z ziemi tzw. energia geotermalna, powietrza tzw. energia aerotermalna, wody tzw. energia hydrotermalna oraz spalania biomasy. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli lub wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin.
W  2018 roku odnawialne źródła energii zaspokajały  około 18 %  zapotrzebowania ludzkości na energię, w tym uwzględniono 6,9% wyprodukowanej energii przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, a 11% – wyprodukowane przez nowoczesne technologie OZE.
Początek XXI wieku to okres  wzrostu światowych inwestycji w OZE, co z jednej strony  powodowało spadek ich cen, z drugiej zaś – dopłaty wprowadzane przez wiele państw. Inwestycje  były i  nadal są  przedmiotem toczącej się debaty. Zwolennicy odnawialnych źródeł energii wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych, stanowiących źródło około 80% energii dla ludzkości   (
zanieczyszczenie środowiska,      globalne ocieplenie ,wyczerpywanie się zasobów). Z kolei przeciwnicy OZE wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne oraz wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych.

 

Bardzo duży wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma ich koncentracja. Pomimo, iż najobfitszym źródłem energii jest energia słoneczna, jest ona też najbardziej rozproszona. Z 1 m2 powierzchni oświetlonej słońcem w zenicie można uzyskać maksymalnie ok. 1 kilowata energii elektrycznej. Energia wiatru jest lepiej skoncentrowana,  pojedyncza turbina wiatrowa może mieć moc kilku megawatów. Elektrownie wodne, wykorzystujące wodę spływającą z dużego obszaru, mogą wytwarzać moc rzędu gigawatów.                                                                                                                              
Rozwój energetyki odnawialnej wzbudza wiele kontrowersji. Sceptycy  wskazują na wysokie koszty inwestycji, konieczność wspierania elektrowni wiatrowych i słonecznych przez tradycyjne elektrownie, zagrożenia ekologiczne , zdrowotne oraz wątpliwy wpływ na całkowitą emisję CO2. Jednak wiele badań i analiz wskazuje na liczne korzyści, które przewyższają koszty początkowego wsparcia rozwoju OZE,  należą do nich m. in. korzyści  
zdrowotne,  ekologiczne oraz ekonomiczne (m.in. ograniczenie importu surowców energetycznych, tworzenie milionów nowych miejsc pracy), jak również  ograniczanie emisji gazów cieplarnianych.

 

W Polsce nałożono obowiązek zakupu energii z odnawialnych źródeł energii, mówi o tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. W tym akcie prawnym podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. Ustawa dotycząca OZE z 20 lutego 2015 roku wychodzi naprzeciw przepisom unijnym dotyczącym zielonej energetyki i obliguje nasz kraj do większego wsparcia tej gałęzi przemysłu.

 

oprac. mgr Lidia Zięba- Maziarka, mgr Barbara Kędziora.

na podstawie:

[Źródło zdjęcia :https://ulicaekologiczna.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce/]

[Źródło zdjęcia: https://klamkalegal.pl/2021/03/30/magazyny-energii/]

[Źródło zdjęcia : https://ulicaekologiczna.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce/]
[Źródło artykułu : https://ulicaekologiczna.pl/odnawialne-zrodla-energii-w-polsce/]

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307