40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Opublikowano: poniedziałek, 13 grudzień 2021 Maria Nowak Drukuj

13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne, próbując stłumić rodzący się w PRL ruch demokratyczny, zdecydowały o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Decyzję tę  oraz  powstanie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (w rzeczywistości niekonstytucyjnego organu władzy) ogłosił w porannym przemówieniu telewizyjnym gen. Wojciech Jaruzelski.  Zawieszona została działalność "Solidarności", a liderzy z Lechem Wałęsą na czele zostali internowani. Zakazane zostały strajki i zgromadzenia. Za jakąkolwiek działalność opozycyjną groziła konfiskata mienia i wieloletnie więzienie. Kontroli i cenzurze poddano korespondencję i rozmowy telefoniczne, a wydawanie prasy poza dwoma tytułami rządowymi zostało wstrzymane. Wprowadzona została godzina milicyjna, a na ulicach pojawiły się czołgi i transportery opancerzone. 16 grudnia w kopalni "Wujek" w Katowicach oddziały ZOMO użyły broni palnej przeciwko strajkującym górnikom, w wyniku czego dziewięciu z nich zginęło...
                  Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go dopiero 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania internowano ponad dziesięć tysięcy działaczy związanych z "Solidarnością", a co najmniej 56 osób zginęło.
 

oprac. mgr Marek Malata

grafika: Gen. Wojciech Jaruzelski screen z YouTube

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307