27 stycznia 1945 roku. Wyzwolenie Auschwitz

Opublikowano: poniedziałek, 10 styczeń 2022 Maria Nowak Drukuj

12 stycznia 1945 roku Armia Czerwona rozpoczęła wielką ofensywę, tzw. operację wiślańsko-odrzańską, dzięki której miała dotrzeć w bezpośrednie sąsiedztwo Berlina. Wojska radzieckie zajęły Warszawę (17 stycznia), Kraków (18 stycznia), Łódź (19 stycznia), a 27 stycznia żołnierze 60. Armii 1. Frontu Ukraińskiego, po wcześniejszych walkach stoczonych w rejonie Oświęcimia, weszli na teren obozu Auschwitz-Birkenau. W krótkich walkach w rejonie obozu poległo ok. 230 radzieckich żołnierzy. Obóz był częściowo zniszczony przez Niemców, starających się zatrzeć ślady zbrodni. W połowie stycznia 1945 r. z obozów, które znalazły się w zasięgu radzieckich wojsk, esesmani wyprowadzili marsze śmierci – w przypadku Auschwitz i jego podobozów było to ok. 56 tysięcy osób. Wygłodzeni, idący w pasiakach przy nawet dwudziestostopniowym mrozie, więźniowie ginęli tysiącami z wyczerpania lub byli mordowani przez niemieckich żołnierzy. Od kilku do kilkunastu tysięcy więźniów nie przeżyło marszów. Ze względu na szybkie postępy Armii Czerwonej Niemcy nie zdążyli zniszczyć obozu i Auschwitz pozostał w dużej mierze nietknięty. Esesmani rozebrali lub wysadzili w powietrze tylko komory gazowe i trzy krematoria (II, III i V), podpalili też magazyny z mieniem odebranym ofiarom komór gazowych oraz pozostałe w obozie dokumenty. Na terenie obozu pozostawało ok. 7-9 tysięcy więźniów – Żydów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, mieszkańców Jugosławii. Od 2006 r. 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

 

https://www.jhi.pl/artykuly/27-stycznia-1945-wyzwolenie-auschwitz,2316

opracowała mgr Dorota Morek

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307