Szkolne zasady dobrego wychowania

Opublikowano: środa, 22 wrzesień 2021 Joanna Kasprzyk Drukuj

Szkolne Zasady Dobrego Wychowania

   Bycie uczniem zobowiązuje nie tylko do nauki, ale też do właściwego zachowania w szkole - mówi o tym katalog dobrych manier. 

 

 

 

 

 

Uczeń Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej:

 •  Pozdrawia jako pierwszy pracowników szkoły i osoby starsze:

- wyjmuje ręce z kieszeni, gdy się kłania lub z tą osobą rozmawia,

- przepuszcza w drzwiach nauczyciela,

- pracownikom szkoły ustępuje drogi na korytarzu i schodach.

 

 •  W czasie lekcji zachowuje się właściwie:

- wstaje, gdy wchodzi nauczyciel,

- nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny,

- nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

- nie je, nie pije, nie żuje gumy na lekcjach,

-  odsuwa krzesło bez hałasu (podnosząc je),

- nie używa telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych,

- wyjmuje słuchawki z uszu.

 

 • Dba o kulturę języka:

- grzecznie zwraca się do innych,

- nie używa wulgarnych słów,

- nie krzyczy, ale rozmawia,

- nie prowadzi dyskusji podniesionym tonem.

 

 • Jest prawdomówny i odpowiedzialny:

- ma odwagę przyznać się do winy,

- nie zrzuca odpowiedzialności na innych, ale ponosi ją sam,

- nie kłamie.

 

 •   Stosuje na co dzień zwroty: „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”, Dzień dobry”, Do widzenia”.

 

 • Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa:

- nie niszczy pomocy dydaktycznych i mienia szkoły,

- nie rzuca śmieci w klasie, na korytarzu,

- nie pisze po ławkach.

 

 • Zawsze schludnie wygląda:

- dba, aby ubranie było czyste, estetyczne i dopasowane do warunków atmosferycznych,

- podczas lekcji nie ma czapki, kaptura na głowie,

- nie przesadza z ilością ozdób, np. kolczyków, bransoletek,

- nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów (np. scyzoryków, noży, zapałek, zapalniczek, ostrych narzędzi itp.),

- podczas ważnych uroczystości szkolnych ma strój galowy.

 • Kulturalnie zachowuje się w czasie szkolnych uroczystości.
 • Zawsze pomaga słabszym, chorym, potrzebującym.
 •  Stara się pracować nad własnym charakterem i postępuje zgodnie z zasadami dobrego wychowania.
 • Godnie reprezentować szkołę.

oprac. mgr Agnieszka Książek

 

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307