Uroczystość z udziałem Dyrektora i klas wojskowych

Opublikowano: wtorek, 21 wrzesień 2021 Joanna Kasprzyk

W sobotę 19 września 2021 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się uroczystości poświęcone uczczeniu pamięci założyciela kalwaryjskiego gniazda Sokoła oraz wielkiego społecznika Władysława Niemczynowskiego, z udziałem dyrektora szkoły Piotra Janusiewicza oraz uczennic klasy wojskowej Natalii Żmudy (3D) i Darii Paluchowskiej (3D), które zaciągnęły wartę honorową przed pamiątkową tablicą. Na budynku Kalwarianki dokonano jej odsłonięcia i poświęcenia, następnie uroczyście dokonano zmiany nazwy części ulicy Broniewskiego na Władysława Niemczynowskiego.

Przedstawienia życiorysu i dokonań Władysława Niemczynowskiego na tle „Sokoła” w Kalwarii dokonał prof. dr hab. Andrzej Nowakowski. Następnie dokonano odsłonięcia tablicy, w którym wzięli udział: Damian Małecki Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Burmistrz Augustyn Ormanty, Piotr Janusiewicz Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz prof. Andrzej Nowakowski. Podczas uroczystości Damian Małecki odznaczył prof. Andrzej Nowakowskiego „Zaszczytną Odznaką Sokolą” – najwyższym i najstarszym odznaczeniem Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, a burmistrz Augustyn Ormanty i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz otrzymali z rąk Damiana Małeckiego pamiątkowe srebrne monety wybite przez NBP z okazji 150. lecia powstania „Sokoła” za propagowanie i wparcie dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Warto nadmienić, że w najbliższym czasie przy naszym liceum zostanie reaktywowane gniazdo Sokoła.

Po poświęceniu tablicy i zaciągnięciu warty honorowej przez uczennice klasy wojskowej, przemaszerowano na skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Niemczynowskiego, gdzie po odczytaniu uchwały Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej przez Przewodniczącego Piotra Janusiewicza o zmianie ulicy, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy z jej nazwą.

/tekst i zdj. za: kalwaria24.pl/

 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail: lokalwaria@iap.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307