Nowy rok rozpoczęty

Opublikowano: poniedziałek, 11 wrzesień 2023 Joanna Kasprzyk

4 września 2023 r. rozpoczął się 78. rok szkolny w historii kalwaryjskiego liceum. O godzinie 8 została odprawiona okolicznościowa msza św. w kościele parafialnym, a po niej uczniowie i nauczyciele zgromadzili się w hali sportowej na uroczystości rozpoczęcia roku. Podczas apelu dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz przedstawił nowych nauczycieli i wręczył legitymacje szkolne dwadzieściorgu siedmiorgu pierwszakom, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminów ósmoklasisty (powyżej 160 punktów).

Ten rok szkolny jest rekordowy pod względem liczby uczniów. Po raz pierwszy w historii szkoły ich liczba dochodzi do sześciuset - jest ich obecnie 594 (po siedem oddziałów w klasach pierwszych i drugich oraz po cztery w trzecich i czwartych). Aby pomieścić tak dużą grupę młodzieży podczas wakacji przygotowano dla nich dodatkowe sale lekcyjne w budynku hali sportowej.

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307