Rezerwacja strzelnicy w ZSiPO

Opublikowano: piątek, 10 maj 2024 Joanna Kasprzyk

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej udostępnia wirtualną strzelnicę dla uczniów szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności państwa.

Termin rezerwacji strzelnicy należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem szkoły w godz. od 7 do 15 (z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem).

Kontakt: 33 87 66 526.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307