Zajęcia w Komisariacie Policji

Opublikowano: piątek, 17 maj 2024 Joanna Kasprzyk

16 maja 2024 uczniowie klasy pierwszej o profilu policyjnym realizowali zajęcia mundurowe na terenie Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej .
Dzielnicowy - st. sierż. Paweł Piwowarczyk zapoznał uczniów ze specyfiką służby w Policji. Uczniowie poznali strukturę komisariatu oraz charakterystykę i zadania poszczególnych wydziałów. Zapoznali się także z zasadami rekrutacji i etapami postępowania kwalifikacyjnego, które należy przejść by zostać policjantem.
Spotkanie miało na celu również zapoznać uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa jak i szeroko rozumianej prewencji.

mgr Agnieszka Książek

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307