Dyrekcja ZSiPO

Opublikowano: poniedziałek, 17 sierpień 2020 Maria Nowak

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Janusiewicz

przyjmuje strony:

poniedziałek     13.00 - 14.30
środa                 13.00 - 14.30
piątek                10.00 - 12.00

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Danuta Mirocha

przyjmuje strony:

wtorek           7.30 - 8.45
czwartek       11.00 - 13.00

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307