Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Opublikowano: wtorek, 28 wrzesień 2021 Maria Nowak Drukuj

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

W nocy z 26 na 27 września 1939 r., w oblężonej Warszawie, powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski. Zadaniem tej konspiracyjnej organizacji wojskowej była walka z okupantem. 13 listopada 1939 r. przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej-pierwszą polską organizację zbrojną dowodzoną przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego i podlegającą Rządowi RP na uchodźstwie, a następnie 14 lutego 1942 r. w Armię Krajową, której komendantem głównym został gen. Stefan Rowecki. Wraz z rządem na uchodźstwie tworzyły one Polskie Państwo Podziemne, którego pierwowzorem była organizacja państwa podziemnego z czasów powstania styczniowego. Pod koniec 1944 r. Armia Krajowa liczyła niemal 400 tysięcy żołnierzy.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego został ustanowiony uchwałą Sejmu RP z dnia 11 września 1998 r. Wyrażała ona szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.

oprac. mgr Dorota Morek

grafika zaczerpnięta ze strony https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/78283,Dzien-Polskiego-Panstwa-Podziemnego-27-wrzesnia-2019.html

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307